Date Sensei City Info
23. - 25. Feb 2024 KSKA Kangeiko withShihan Pascal Petrella
Sensei Nico Ibscher
Sensei Juan-Pablo Delgado
E-Mail
!!! ONLY on personal invitation by the Shihankai!!!
05. - 07. Apr 2024 Shihan Dirk Heene Jerez de la Frontera / Spain E-Mail
13. - 14. Apr 2024 Shihan Dirk Heene Aveiro / Portugal E-Mail
26. - 28. Apr 2024 Shihan Dirk Heene Aberdeen / Scotland Contact (FaceBook): gnka.karate
10. - 12. May 2024 KSKA Natsu Gasshuku Liverpool / England E-Mail
17. - 19. May 2024 Shihan Dirk Heene
Sensei Raimo Lappalainen
Sensei Jarmo Niiranen
Sensei Toni Gallén
Sonkajärvi / Finland E-Mail
24. - 26. May 2024 Shihan Dirk Heene
Shihan Jim Martin
Sensei Toni Gallén
Hasselt / Belgium www.bksa.be
E-Mail
07. - 09. Jun 2024 Shihan Dirk Heene Glasgow / Scotland www.englishshotokan.net
E-Mail
14. - 16. Jun 2024 Shihan Dirk Heene
Sensei Grzegorz Konieczka
Czluchow / Poland E-Mail
21. - 23. Jun 2024 Shihan Dirk Heene Espinho / Portugal E-Mail
11. - 14. Jul 2024 International Karate-Do Summer Course Cadiz / Spain E-Mail
19. - 21. Jul 2024 Shihan Dirk Heene Jyvaskyla / Finland
23. - 25. Aug 2024 Shihan Dirk Heene Hasselt / Belgium E-Mail
30. Aug - 01. Sep 2024 Shihan Dirk Heene Rudolstadt / Germany E-Mail
11. - 13. Oct 2024 KSKA Aki Gasshuku
18. - 20. Oct 2024 Shihan Dirk Heene
Sensei Nico Ibscher
Ham / Belgium E-Mail