Date Sensei City Info
22. - 24. Sep 2023 Shihan Dirk Heene
Sensei Raimo Lappalainen
Sensei Jarmo Niiranen
Sensei Toni Gallén
Sonkajärvi / Finland E-Mail
27. - 30. Sep 2023 Shihan Dirk Heene Berlin / Germany www.miyako-karate.de
E-Mail
06. - 08. Oct 2023 KSKA Aki Gasshuku Dippoldiswalde / Germany PDF
13. - 15. Oct 2023 Shihan Dirk Heene
Sensei Nico Ibscher
Ham / Belgium PDF
27. - 29. Oct 2023 Shihan Dirk Heene Fatima / Portugal E-Mail
03. - 05. Nov 2023 Fuyu Keiko Müllheim / Germany www.karate-muellheim.de
E-Mail
17. - 19. Nov 2023 Shihan Dirk Heene Aberdeen / Scotland
01. - 03. Dec 2023 Shihan Dirk Heene Rudolstadt / Germany www.kyokyu.de
E-Mail
24. - 28. Jan 2024 Shihan Dirk Heene Levi / Finland PDF